Augstākās izglītības forums 2014

Ieskats no  foruma "Augstākās izglītības loma 21.gadsimta Latvijā".  Foruma mērķis ir pulcēt viedokļu līderus – Latvijas sabiedrības pārstāvjus, lai saturīgi diskutētu par Latvijas augstākās izglītības pašreizējo situāciju un nākotnes izaicinājumiem.

 

Latviešu