Par mums

Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija (LAKMA)  ir biedrība, kurā uz brīvprātības principa pamata apvienojušās desmit Latvijas augstskolas un koledžas.

Biedrības mērķis ir atbalstīt izglītību Latvijā, veicinot mūžizglītības jomas attīstību augstskolās un koledžās.

Mūžizglītības īstenošana Eiropā un pasaulē ir pašsaprotama augstskolu funkcija, taču Latvijā augstākās izglītības iestāžu loma pieaugušo izglītībā vēl aizvien nav novērtēta. LAKMA uzdevumi  ir iesaistīties valsts  pieaugušo izglītības politikas formulēšanā un veidošanā, uzsākt pētījumus  par pašreizējām tendencēm pieaugušo izglītībā, uzlabot esošo mūžizglītības programmu piedāvājumu, vēlāk izveidojot kopīgu datu bāzi, kā arī koordinēt un attīstīt iepriekš iegūtās izglītības atzīšanu  un veidot sadarbību ar citām Eiropas augstskolām.

Asociācija spējusi līdz šim veiksmīgi darboties ar „Nordplus Adult” apstiprinātā projekta „Universitāšu un koledžu lomas stiprināšana pieaugušo izglītībā” līdzfinansējumu. Biedrības mērķis ir atbalstīt izglītību Latvijā, veicinot mūžizglītības jomas attīstību augstskolās un koledžās.

 
Kontakti:
 
Statūti:
 
Stratēģija:
Latviešu