Ziņas

Latvijas augstskolas, tāpat kā daudzas organizācijas, marta vidū būtiski skāra COVID 19 pandēmija. Ļoti īsā laikā vajadzēja pārorientēt studiju procesu no klātienes uz attālināto. Šī iemesla dēļ vairāki LAKMA biedru plānotie mūžizglītības pasākumi tika atcelti. Tomēr...

11.aprīlī RTU kārtējo reizi tikās LAKMA biedri, lai pārrunātu aizvadītā gada būtiskākos notikumus, kā arī runātu par turpmāko darbību. Tikšanās laikā tika pārrunāta situācija mūžizglītības jomā katrā no LAKMA biedru augstskolām, kā rezultātā secināts, ka vēl joprojām liela daļa mūžizglītības...

LAKMA biedri 2016.gada 6. un 7. oktobrī tikās kārtējā seminārā - šoreiz Daugavpils universitātē (DU), lai pārrunātu aktuālos jautājumus mūžizglītības jomā un vienotos par to, kas būtu jādara turpmāk.  Semināra laikā asociācijas biedri tikās ar DU rektoru un Rektoru padomes priekšsēdētāju...

3.februārī Rīgas Stradiņa universitātes telpās tikās LAKMA biedri, lai apstiprinātu 2015.gada finašu pārskatu, kā arī vēlētu valdi un padomi, kas atkal varētu darboties nākamos  3 gadus.

Valdes priekšsēdētāja asoc.prof. Ingūna Jurgelāne prezentēja 3 gados asociācijas paveikto un...

17.septembrī kārtējo reizi tikās LAKMA biedri, lai pārrunātu aktualitātes mūžizglītībā un atskatītos uz jau padarīto. Tika pārrunāts nesen realizētais projekts sadarbībā ar NVO Patvērums "Drošā māja", kā rezultāta tapis metodiskais materiāls "Ieteikumi augstākas izglītības iestādēm par darbu ar...

Ieteikumi augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem - studentiem

Izdales materiāls

Informācija ir sagatavota Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” (Granta līgums Nr. IF/2013/3/4) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts 75% no...

Pages