Viedokļu raksti

Ieteikumi mūžizglītības attīstībai augstākās izglītības iestādēs
no ārvalstu sadarbības partneriem

1.Veidojiet izglītības programmu tā, lai tā būtu saistoša gan
akadēmisko aprindu pārstāvjiem, gan pārējai sabiedrībai, tostarp
...