Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem”

Informācija ir sagatavota Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” (Granta līgums Nr. IF/2013/3/4) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Par izdales materiāla saturu atbild biedrība „Patvērums „Drošā māja”” un materiāla izstrādes eksperti-praktiķi Gita Miruškina, Ērika Pičukāne, Inese Stankus-Viša, Alvis Šķenders, Kārlis Viša, Sigita Zankovska-Odiņa, Sandra Zalcmane, informāciju par islāmu un arābu kultūru apkopoja Gerda Makarova.

Izdales materiāls

Publicēšanas bdatums: 
Piektdiena, 29 May, 2015 - 10:45