LAKMA biedru tikšanās

17.septembrī kārtējo reizi tikās LAKMA biedri, lai pārrunātu aktualitātes mūžizglītībā un atskatītos uz jau padarīto. Tika pārrunāts nesen realizētais projekts sadarbībā ar NVO Patvērums "Drošā māja", kā rezultāta tapis metodiskais materiāls "Ieteikumi augstākas izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem - studentiem.

Katrs LAKMA biedrs saņēma materiālu, ar kuru iepazīstināt arī savu augstskolu darbiniekus.  Tāpat tikšanās laikā tika uzsvērts, ka ir nepieciešams aktīvi sadarboties ar dažādām institūcijām, lai akcentētu augstskolu lomu pieaugušo izglītības realizēšanas procesos

Publicēšanas bdatums: 
Pirmdiena, 21 Septembris, 2015 - 14:30