LAKMA biedru tikšanās

3.februārī Rīgas Stradiņa universitātes telpās tikās LAKMA biedri, lai apstiprinātu 2015.gada finašu pārskatu, kā arī vēlētu valdi un padomi, kas atkal varētu darboties nākamos  3 gadus.

Valdes priekšsēdētāja asoc.prof. Ingūna Jurgelāne prezentēja 3 gados asociācijas paveikto un akcentēja turpmākās ieceres nākamajiem gadiem.

Trīs gadu laikā LAKMA realizējusi 2 projektus – NORDPLUS “Augstskolu un koledžu lomas stiprināšana pieaugušo izglītības jomā” (NPAD-2013/10086) un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu «Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem» (nr. IF/2013/3/4).

Asociācijas biedri LAKMA valdē pārvēlēja esošos valdes locekļus – Ingūnu Jurgelāni, Ilvitu Švāni un Uģi Citskovski. LAKMA padomē tika ievēlēti biedri no Daugavpils universitātes, Latvijas universitātes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, Rīgas Stradiņa universitātes un Vidzemes Augstskolas. Tomēr I.Jurgelāne akcentēja, ka ikviens biedrs var aktīvi iesaistīties LAKMA darbībā un ikviena iniciatīva ir atbalstāma.  Tikšanās noslēguma tika diskutēts par aktuālo mūžizglītības jomā.

Publicēšanas bdatums: 
Pirmdiena, 15 February, 2016 - 13:45