LAKMA biedru tikšanās Daugavpils universitātē

LAKMA biedri 2016.gada 6. un 7. oktobrī tikās kārtējā seminārā - šoreiz Daugavpils universitātē (DU), lai pārrunātu aktuālos jautājumus mūžizglītības jomā un vienotos par to, kas būtu jādara turpmāk.  Semināra laikā asociācijas biedri tikās ar DU rektoru un Rektoru padomes priekšsēdētāju profesoru, Dr. biol. Arvīdu Barševski. Sarunas gaitā tika pārrunāta iespējamā Īrijā dzīvojošo latviešu iesaistīšanās izglītības procesos Latvijas augstskolās, kā arī nepieciešamie soļi, lai risinātu augstskolām aktuālos mūžizglītības jautājumus. I.Jurgelāne uzsvēra, ka  augstskolām ir liels potenciāls mūžizglītības (t.sk. neformālās izglītības) realizēšanā – laba infrastruktūra, kvalificēti, profesionāli mācībspēki, plašas bibliotēkas utt., līdz ar to nepieciešams pārrunāt ar IZM pārstāvjiem par atbalstu augstskolām un to aktīvāku iesaistīšanu mūžizglītības jautājumu risināšanā (t.sk. normatīvo aktu izstrādē, darba grupu sastāvā u.tml.). LLU pārstāve I.Švāne norādīja, ka arī pašām augstskolām vairāk jāsadarbojas, lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus. Nobeigumā tikšanās dalībnieki apmeklēja Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.  

Publicēšanas bdatums: 
Pirmdiena, 7 Novembris, 2016 - 13:45