LAKMA biedru tikšanās

11.aprīlī RTU kārtējo reizi tikās LAKMA biedri, lai pārrunātu aizvadītā gada būtiskākos notikumus, kā arī runātu par turpmāko darbību. Tikšanās laikā tika pārrunāta situācija mūžizglītības jomā katrā no LAKMA biedru augstskolām, kā rezultātā secināts, ka vēl joprojām liela daļa mūžizglītības mācību procesos iesaistās, jo var izmantot Eiropas struktūrfonu finansējumu. Tas nozīmē, ka nākotnē aktuāls jautājums būs tieši par finansējumu valsts līmenī mūžizglītības procesos iesaistītajām personām.

Publicēšanas bdatums: 
Pirmdiena, 28 May, 2018 - 11:00