Latvijas augstskolu iespējas krīzes laikā

Latvijas augstskolas, tāpat kā daudzas organizācijas, marta vidū būtiski skāra COVID 19 pandēmija. Ļoti īsā laikā vajadzēja pārorientēt studiju procesu no klātienes uz attālināto. Šī iemesla dēļ vairāki LAKMA biedru plānotie mūžizglītības pasākumi tika atcelti. Tomēr augstskolas jau šobrīd ir veikušas izmaiņas vai nu kursu plānošanā, vai kursu organizēšanā, lai mūžizglītības procesa nodrošināšana varētu turpināties.  Kā pozitīvs faktors jāatzīmē, ka valsts līmenī ir saskatīts augstskolu lielais potenciāls dažādu mūžizglītības pasākumu realizēšanā. Līdz šim augstskolas valsts/Eiropas vai citu projektu, iepirkumu kontekstā pārsvarā iesaistījās pedagogu kvalifikācijas celšanas un karjeras konsultantu kursu organizēšanā (piem., Latvijas universitāte, Liepājas universitāte, Daugavpils universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ventspils augstskola). Tikai dažas augstskolas, kuras realizē mūžizglītības kursus, programmas, piedāvāja specifiskus nišas produktus (piem., Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte u.c.). Šobrīd augstskolu iespējas ir daudz plašākas. Ir noslēgusies Attālināto mācību kārtas piedāvājumu iesniegšana Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pašlaik notiek pieteikumu iesniegšana VIAA projektā “Mācības pieaugušajiem” 5.kārtai. Augstskolas var pieteikt vienu vai vairākas šāda veida izglītības programmas:

 • profesionālās tālākizglītības, tai skaitā modulārās profesionālās izglītības programmu profesionālajā tālākizglītībā,
 • profesionālās pilnveides programmu,
 • moduli vai moduļu kopu no modulārās profesionālās izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā.

Kā prioritārās nozares definētas:

 • Būvniecības nozare;
 • Drukas un mediju tehnoloģiju nozare;
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare;
 • Ēdināšanas pakalpojumu un tūrisma nozare;
 • Enerģētikas nozare;
 • Kokrūpniecības nozare;
 • Ķīmiskās rūpniecības nozare;
 • Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare;
 • Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozare;
 • Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare;
 • Transporta un loģistikas nozare;
 • Uzņēmējdarbības nozare.

Pilnīgi noteikti, arī augstskolas ir ieinteresētas mūžizglītības pasākumu realizēšanā. Augstskolu stiprās puses ir augsta mācību kvalitāte, kvalificēti mācībspēki ar akadēmisko un/vai profesionālo pieredzi, nozares ekspertu iesaistīšana mācību procesā, online vide studiju procesa papildināšanai un ātrai informācijas apmaiņai, laba un moderna infrastruktūra, kā arī iespējas izmantot zinātnisko bibliotēku.

LAKMA atbalsta un arī turpmāk veicinās augstskolu iesaistīšanos dažādajos mūžizglītības pasākumos, lai nodrošinātu mūžizglītības procesu visas dzīves garumā.

Raksta autore: Dr.oec., asoc.prof. Ingūna Jurgelāne-Kaldava

Publicēšanas bdatums: 
Pirmdiena, 8 June, 2020 - 14:15